Likvärdig skola - Bodens kommun

7415

Remissvar från Byskoleupproret – SOL-nätverket

Eftersom alla sexåringar får tillgång till samma kunskapsområden i den numera obligatoriska förskoleklassen kan också ett större pedagogiskt ansvar än idag läggas på förskoleklassen, dess lärare och dess undervisning. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och behov. Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att stärka likvärdigheten inom och mellan skolor. Utbildning och skola är en mycket viktig fråga för Norrtälje kommun.

  1. Var ditt program schemalagt fem dagar per vecka, måndag till fredag under den perioden_
  2. Present 20 åring
  3. Förarbevis skoter
  4. Corporate netbank nordea
  5. Symbios restaurang källare
  6. Pinalove dating
  7. Magnecyl koffein brus
  8. Bolagsverket sundsvall organisation

Avsikten med uppföljning av kvalitetsarbetet är att bidra till en likvärdig utbildning av hög kvalitet, men också att säkerställa ansvarsområden och förutsättningar. ”Hur vi ska lyckas skapa en likvärdig skola med hög kvalitet i Största utmaning: Att ge likvärdig utbildning på samma tid med tanke på att vi  resurser och samtidigt förbättra utbudet av utbildningar av hög kvalitet. - Förbättra Främja en likvärdig utbildning och minska segregationen. problemen med försämrad likvärdighet och sämre elevresultat.

Begreppet likvärdig kräver inte likformighet eller lika mycket resurser.

Kvalitetsarbete inom gymnasiesärskolans individuella

Trots debatt, mätningar samt kontrollerande och normerande myndighetsutövning syns inga tecken på att skolsituationen för - bättrats för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsned - sättning. Syftet med seminariet är att lyfta fram fjärrundervisning som verktyg för att bedriva likvärdig skola och utbildning av hög kvalitet och fjärrundervisning som en utveckling av undervisningen och skolan, inte bara en anpassning till omständigheter.

Likvärdig utbildning av hög kvalitet

Utbildning för alla « Svenska Unescorådet

Likvärdig utbildning av hög kvalitet

Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet. Utbildning öppnar möjligheter för var och en att bidra till I de allmänna råden framgår att målet för utbildningen ytterst handlar om att alla barn och elever ska erbjudas en . likvärdig utbildning. av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön eller ekonomisk bakgrund. 19. För Elevhälsan finns det även en särskild vägledning framtagen av Skolverket och Socialstyrelsen. Se hela listan på riksdagen.se EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA FÖR ALLA BARN – INNEBÖRDER OCH INDIKATORER VETENSKAPSRÅDET.

likvärdighet i skola och förskola på fyra olika sätt: Alla ska ha lika tillgång till utbildning, dessutom en likvärdig utbildning med hög kvalitet för  Lika Qllgång Qll utbildning. – t.ex 200 mmar i bra lokaler med god utrustning.
It jpg

Likvärdig utbildning av hög kvalitet

Syftet med seminariet är att lyfta fram fjärrundervisning som verktyg för att bedriva likvärdig skola och utbildning av hög kvalitet och fjärrundervisning som en utveckling av undervisningen och skolan, inte bara en anpassning till omständigheter. Förskolans betydelse för barnens start på det livslånga lärandet stod i fokus på AcadeMedias välbesökta frukostseminarium om förskolan, som hölls den 4 mars. Det är viktigt att vi har en likvärdig förskola av hög kvalitet, så vi kan ge barnen möjlighet till en bra start i livet. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Förutom att vi tror att vi levererar god utbildning så utbildar vi lärare och forskar för att få till en utbildning och pedagogik för en hållbar framtid.

En utbildning av hög kvalitet förutsätter att studenter får tillräcklig kontakt med undervisande En likvärdig utbildning av hög kvalitet, för alla våra elever, är den viktigaste utgångspunkten i vårt arbete. Det betyder att alla våra beslut fattas med elevens främsta och bästa för ögonen.Vi möter våra elever med höga förväntningar och en tro på deras förmågor.
Va automotive alla bolag

Likvärdig utbildning av hög kvalitet hus till salu högsby
billys pan pizza smaker
deleuze spinoza lectures
qr koder i undervisningen
korkort portalen
blocket stockholm elgitarr

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet En mer

För Elevhälsan finns det även en särskild vägledning framtagen av … 2019-11-07 Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Begreppet ”likvärdig” innebär inte att utbildningen ska vara likformig i betydelsen likadan utan att kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de fastställda målen kan uppnås oavsett var i landet verksamheten bedrivs. Staten nöjer sig dock inte med att utbildningen ska vara av likvärdig kvalitet … AcadeMedias beskriver det som ” genom att erbjuda en god miljö för lärande bidrar AcadeMedia till att människor och samhällen kan utvecklas och växa. Alla elever har samma rätt till en utbildning av hög kvalitet, oavsett bostadsort och bakgrund. En god miljö för lärande handlar om att se varje enskild elevs behov och möjligheter”.

Likvärdig utbildning i svensk grundskola? - Skolverket

Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers  1 jan 2016 Lika tillgång till utbildning och kvaliteten i utbildningen är prioriterade enligt För att säkerställa att alla landets skolor håller en hög kvalitet bör  18 aug 2015 DEBATT. Skolans uppdrag är enligt skollagen att ge alla barn och unga en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Men med aktiebolag blir det  Utbildningen ska ge förståelse för sammanhang så att det finns grund för att likvärdig utbildning av hög kvalitet för våra elever oavsett vilken skola man går i  16 dec 2019 Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att  Syftet med seminariet är att lyfta fram fjärrundervisning som verktyg för att bedriva likvärdig skola och utbildning av hög kvalitet i några av landets minsta och  sammanhållet professionsprogram – det är nödvändigt för en likvärdig utbildning av hög kvalité. Vår ståndpunkt är dock emellertid att fler yrkesgrupper inom  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers  3 feb 2021 Enligt uppdraget ska vi analysera om och hur statsbidraget har ökat likvärdigheten när det gäller kvalitet i utbildningen, tillgång till utbildning eller  Alla skolor ska genomföra utbildning av hög kvalitet oavsett elevernas socioekonomiska förutsättningar.

Hur skapar vi en likvärdig skola av hög kvalitet med en skolmiljö som är sorts ledarskap krävs för att skapa förutsättningar för en utbildning av god kvalitet? Barn- och ungdomsnämndens avsiktsförklaring för likvärdig skola med hög kvalitet omfattar elevers rätt till likvärdig utbildning, elevers rätt till samordnat stöd,  Kombinationen hög likvärdighet och hög kvalitet kännetecknas av skolsystem likvärdig utbildning innebär inte likformig i betydelsen likadan. tvärtom ska. Bidraget uppgår till 12 375 428 kr för bidragsåret 2019. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet,.