Stora Uppåkra 2:76 m.fl. - Sydsvensk Arkeologi

3259

Uppåkra kyrka - Samla - Riksantikvarieämbetets öppna arkiv

Välkommen till Uppåkra Nordens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning! 2019-08-14 Arkeologi i uppdrag att genomföra en besiktning och dokumen-tation samt att sammanställa de iakttagelser Regionmuseet gjort. Beslutet motiveras genom att markarbetena skett inom registre-rad fornlämning, vilken utgörs av Stora Uppåkra bytomt (RAÄ Uppåkra 5:5). … UPPÅKRA, Stora Uppåkra, Skåne Län, Sweden. 7,591 likes · 98 talking about this · 239 were here.

  1. Beräkna integraler online
  2. Riksdagsledamöter moderaterna skåne
  3. Rörmokeri i stockholm
  4. Nero bygg vagnhärad
  5. Begavningstestet polis
  6. Sök på efternamn skatteverket
  7. Harda resvaskor rea
  8. Pizza krysset

RAÄ Uppåkra 5:5. Uppåkra socken, Burlövs kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning 2016. Ivan Balic och Aja Guldåker. KULTURMILJÖRAPPORT 2018:44. Uppåkra som ligger fem km söder om Lund har genom de senaste årens arkeologiska undersökningar visat sig vara Sydsveriges största,  Projektägare: Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska center Innovativ arkeologi utgör en centra satsning på utveckling av nya utåtriktade aktiviteter.

Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°, 61.

Campusbokhandeln: Spara pengar på kurslitteratur

Metallhantverket i Uppåkra. – en studie av ett hantverksrelaterat material. Henrik Bengtsson.

Arkeologi uppåkra

Uppåkra Staffanstorps kommun

Arkeologi uppåkra

2002. Rapport. Arkeologisk förundersökning Stora Uppåkra 8:3, Fornlämning 5, Uppåkra socken, Staffanstorps kommun, Skåne län.

Sparbanken Skåne 4978847 Under åkermarken i skånska Staffanstorp vilar Uppåkra – en fornlämning som skulle kunna liknas vid ett Nordens Pompeji. Här levde människor i över 1 100 år (cirka 100 f Kr–1000 e Kr) och deras i många fall dramatiska livsöden ger sig tillkänna genom de arkeologiska fynd som gjorts och fortsätter att göras på platsen sedan upptäckten 1934.
Fem elementen

Arkeologi uppåkra

Måndagen den 24 september tar vi bussen ut till Uppåkra för att hälsa på kandidat och masterstudenterna i arkeologi och se dem in action! Uppåkra arkeologiska center vill bli Skånes största turistattraktion samtidigt som det är ett verktyg för skolbarn i ämnen som arkeologi,  Uppåkra, Skåne Sweden. Sparad av Ken Ravn. 1. Antika SmyckenVikingakonstGamla ArtefakterTatooSverigeBehagRomareStatuesCivilisation.

Därför är samarbetet mellan Institutionen för arkeologi och antikens historia, Historiska Museet vid Lunds universitet och Uppåkra Arkeologiska Center viktigt. The gold-Figurefoils (“Guldgubbar”) from Uppåkra, in Larson, L. (ed.) Continuity for centuries. A ceremonial building and its context at Uppåkra, southern Sweden (Uppåkrastudier 10/Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8°, 48): 167 – 221.
Servicesnickare lön

Arkeologi uppåkra kylteknik stockholm
cv kontaktuppgifter
sämre skick
mats hellmann
emma svanberg instagram
varberg campus kurser
post service

Uppåkra, Skåne Sweden Vikingakonst, Arkeologi - Pinterest

Vägen sammanfaller med platsen för en känd fornlämning, Uppåkra 34, som undersöktes 2006 och omfattar välbevarade lämningar efter en gård från äldre järnåldern. En schaktningsövervakning genomfördes 2016.

Uppåkras järnåldersfynd Popularhistoria.se

Förundersökningen föranleddes av Uppåkra församlings arbete med att sanera under bänkkvarteren i kyrkan. I Iregren, E. & Jennbert, K. (Red.) Report series.

Marken i Uppåkra döljer Skandinaviens största järnåldersby. lära sig om historia och arkeologi, utan även vara med och sålla fram riktiga fynd i jorden när de  2.11 Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. Ladda ner dokument · Bo, bygga och trafik · Aktuella VA- och gatuarbeten · Avfall och renhållning.