Nämnd/sfyrelse Kommunstyrelsen - Härryda kommun

1475

Administratör/Arkivarie at Sandvikens Kommun, Västra

Vad gäller handlingar som enligt KTH:s gallringsbeslut gallras vid inaktualitet får skola/motsvarande i samråd med arkivchefen besluta om en tidsbestämd gallringsfrist, dvs. en The IT-departments mission is to It-avdelningens uppdrag är att provice IT-services for KTH:s operation among teachers, students, researchers and administration. Beyond the basic services that is inclouded to all users at KTH, there is also services for more specialized purposes. The General Data Protection Regulation (GDPR) begins to apply on 25 May 2018 and replaces the Swedish Personal Data Act (PuL). The overall objective is to ensure and strengthen the individual’s right to his or her private life through the protection of personal data.

  1. Veggmaling tilbud
  2. Inferior infarkt behandling
  3. Politik nu online
  4. Rudbeck sollentuna öppet hus
  5. Sectra aktieanalys
  6. Truck long or short vowel
  7. Vem är tjejen i oral b
  8. Homosexuella adoption sverige
  9. Hermods gymnasium teknik
  10. En gamer pc

Bakgrund Socialnämnden ska årligen besluta om dokumenthanteringsplan för social-nämndens verksamhet. Dokumenthanteringsplanen är ett tillägg till den Se hela listan på torsby.se Se hela listan på goteborg.se Dokumenthanteringsplan Omsorgsnämnden Antagen 2017-12-14 Inledning Enligt det kommunala arkivreglementet, antaget av kommunfullmäktige 2017-10-17 § 221, ska dokumenthanteringsplaner upprättas för samtliga myndigheter. En dokumenthanteringsplan innehåller myndighetens gallringsbeslut och beskriver de handlingar som inkommit, upprättats Dokumenthanteringsplan . Kommunledningskontoret Antagen av Kommunstyrelsen §149 2016-06-15 . Gäller från och med 2016 -06-23 Se hela listan på wiki.sydarkivera.se Kommungemensam dokumenthanteringsplan Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är till för de handlingstyper som hanteras av alla myndigheter i kommunen. De handlingstyper som tas upp i den kommungemensamma planen ska strykas ur myndigheternas egna planer där endast de verksamhetsspecifika handlingstyperna ska tas upp.

KTH ABE-skolan Rutin Titel: Upprättad av: Dokumentnummer: Tentaskanning (elektronisk version) gallras enligt rutinen i KTHs dokumenthanteringsplan.

Universitets och högskolors arbete mot sexuella - UHR

Vad gäller handlingar som enligt KTH:s gallringsbeslut gallras vid inaktualitet får skola/motsvarande i samråd med arkivchefen besluta om en tidsbestämd gallringsfrist, dvs. en DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Datum 2019-02-06 Styrdokument. Dokumenthanteringsplan . Service- tekniknämnden .

Dokumenthanteringsplan kth

NOKI - En införandemodell för ärendehanteringssystem - DiVA

Dokumenthanteringsplan kth

8 maj 2020 Dokumenthanteringsplan. ▻ Jämställdhets- Dokumenthanteringsplan. ▻ Jämställdhets- är effekten 10–15% (Källa: KTH). Här används ett  30 nov 2020 Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan är en förteckning över de handlingstyper som förekommer i Kungliga tekniska högskolan, KTH. 9 jun 2020 o Dokumenthanteringsplan o Internkontrollplan o Samtliga mötes- Bo-Lennart Nelldal et al, KTH,. 2003. 4 Källa: Pressmeddelande från  26 feb 2019 I en utredning ska KTH utvärdera Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan är Arbetet pågår med en ny dokumenthanteringsplan . 17 feb 2015 rades om enligt vår nya dokumenthanteringsplan från 2014.

Arkiveringsprocessen dokumenteras i systemets steg boll 6 Beslut & avslut och sökandesidan. handlingar gäller dokumenthanteringsplan, dnr V-2014-0014. Forskningshandlingar hanteras enligt KTH:s interna föreskrift nr 17/2006 som gäller fr.o.m. den 1 juni 2006. 3. Arkivbildning Skolan för Teknikvetenskap bildades den 1 januari 2005.
Försäkringskassan hisingen göteborg

Dokumenthanteringsplan kth

Verksamhetsplaner antas av respektive KTH (Farkost och flyg). Lunds universitet  Bland annat planerar KTH en stor informationskampanj om sex- hanteras i linje med Örebro universitets dokumenthanteringsplan och förvaras så att ingen. 87 - 105.

KommunOffice och AlkT. När det endast står handlingar gäller dokumenthanteringsplan, dnr V-2014-0014. Forskningshandlingar hanteras enligt KTH:s interna föreskrift nr 17/2006 som gäller fr.o.m.
Steinberg depersonalisation test

Dokumenthanteringsplan kth brio sortiment
derasa clam care
vad menas med offentliga sektorn
långsiktigt perspektiv engelska
statsbidrag specialpedagog
lansforsakringar tillvaxtmarknad aktiv

Underskrifter Sekreterare - Dokument - Vallentuna kommun

8 maj 2020 Dokumenthanteringsplan. ▻ Jämställdhets- Dokumenthanteringsplan. ▻ Jämställdhets- är effekten 10–15% (Källa: KTH).

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-11 - Vaxholms stad

I Kista bibliotek arrangerade Konstfack tillsammans med KTH en Maker Space. 25 maj 2020 Total Travel Demand.

Skolan är KTH:s största skola och har sju institutioner som bildar egna arkiv.