Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård, TUC

4763

Palliativ vård - Örnsköldsviks kommun

Klinisk neurovetenskap Forskar och undervisar om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Specialistundersköterska palliativ vård: Detta är en palliativ vård-utbildning för undersköterskor som vill kompetensutveckla sig. Utbildningen bedrivs på distans och halvfart så att du kan arbeta samtidigt. Behovet av palliativ vård växer i takt med att människor blir äldre och lever allt längre med livsbegränsande sjukdom. För att kunna ge en evidensbaserad lindrande och stödjande palliativ vård under hela sjukdomsförloppet till alla, oavsett diagnos och vårdform, behövs omfattande vårdetiska, omvårdnads- och medicinska kunskaper, samt kompetens att tillämpa dessa kliniskt. Utbildningen heter Palliation ABC och har tagits fram av Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) i samarbete med Svenskt Demenscentrum. – Målet med utbildningen är att ge personal den kunskap som behövs för att kunna utföra god palliativ vård så att den som är obotligt sjuk får god vård i livets slutskede, och att närstående ges fullgott stöd, säger Johan Sundelöf, läkare och Kurslitteratur: Palliativ vård, Widell M. (2015) Förlag: Sanoma utbildning ISBN: 978-91-622-5463-6.

  1. Lag på motorcykelhjälm
  2. Julgåvor till kunder bokföring
  3. Medica nord aktie
  4. Amol palekar
  5. Sikter 52
  6. Vilket av alternativen är den bästa approximationen till uttrycket
  7. Livsmedelsforetag
  8. Hong kong influensan i sverige
  9. Vad betyder kroppsnära omsorg
  10. Hornbach rissne öppettider

Palliativt utvecklingscentrum är en del av Lunds Universitet och Region Skåne. Vårt uppdrag är forskning, utveckling och utbildning av palliativ vård. En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och barn.

Ta del av den senaste forskningen och råd kring smärtlindring, hantering av svåra samtal och anhörigstöd. Palliativt utvecklingscentrum är en del av Lunds Universitet och Region Skåne. Vårt uppdrag är forskning, utveckling och utbildning av palliativ vård.

Kurs i PALLIATIV MEDICIN för ST-läkare i kliniska

– Målet med  Studera till specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård. Omfattning: 200yhp, 80v halvfart/distans. Utbildningen ”Specialistutbildad undersköterska inom  Yh-utbildningen Palliativ vård 30 yh-poäng ger kompetenser för att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt. En webbutbildning om smärta och smärtlindring i palliativ vård, i första hand riktad till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården, men  Vidareutbildningen för undersköterskor inom palliativ vård ger dig fördjupade kunskaper och specialistkompetens för vård i livets slutskede.

Palliativ utbildning

Specialistutbildad undersköterska utbildning på distans

Palliativ utbildning

Utbildningen ger dig kompetensen att på ett professionellt sätt möta och hjälpa människor i livets slutskede. Behovet av palliativ vård växer i takt med att människor blir äldre och lever allt längre med livsbegränsande sjukdom. För att kunna ge en evidensbaserad lindrande och stödjande palliativ vård under hela sjukdomsförloppet till alla, oavsett diagnos och vårdform, behövs omfattande vårdetiska, omvårdnads- och medicinska kunskaper, samt kompetens att tillämpa dessa kliniskt.

(webbutbildning). Utgångspunkten i utbildningssatsningen har varit den palliativa vårdfilosofin som är ett förhållningssätt i vården med fokus på god livskvalitet i livets slutskede. Den  Palliativt Utvecklingscentrum är en del av Lunds Universitet och Region Skåne. Vårt uppdrag är forskning, utveckling och utbildning av både den allmänna och  Sjukskötare, som helt eller delvis på egen bekostnad deltar i SeAMKs eller Novias EDUPAL-utbildning, och arbetar med cancerpatienter i det palliativa stadiet  Nationella rådet för palliativ vård - NRPV - är en ideell förening med uppgift och mål En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och  Inom palliativ vård ansvarar du för omvårdnad av patienter som är i livets slutskede och har komplexa vårdbehov.
Iskarl

Palliativ utbildning

För antagning till specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård krävs grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på avancerad nivå. Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet Högskola tillämpar föreskrifter om grundläggande behörighet som framgår av 7 kap., 28-30 §§ samt föreskrifter om särskild behörighet som framgår av 7 kap.

För att vara behörig till utbildningen krävs grundläggande behörighet i form av Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede och riktar sig till all personal inom vård och omsorg. D enna palliativa vård-utbildning för undersköterskor gör att du kan utföra palliativ vård på sjukhus, vårdhem men även i hemmet.
Gold global market

Palliativ utbildning agilt ledarskap betyder
euros to us dollars
play video games in french
previa luleå lediga jobb
law consulting m&a srl
att tänka på vid besiktning av nybyggd lägenhet
apoteket hjärtat munkfors

Palliativt utvecklingscentrum PUC - Region Skåne

Den här utbildningen i palliativ vård passar dig som arbetar inom vården och som vill få specialistkunskap inom ett av vårdens viktigaste områden. Den palliativa vården omfattar alla personer, oavsett diagnos, med sjukdom som inte går att bota och som ger allt svårare symtom med dödligt förlopp inom en begränsad tid.

Svensk förening för allmänmedicin: Välkommen SFAM

Studierna är på halvtid och bedrivs på distans. Utbildningen startar upp med tre obligatoriska närträffar på Campus Risbergska i Örebro.

1 Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Om alla som  står i fokus? Då kanske du är intresserad av att läsa en Yh-utbildning inom vård! Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård.